- 7% اسپری باز کننده فوری گره مو جی اف لازارتیگاسپری باز کننده فوری گره مو جی اف لازارتیگ
- 7% تونیک حجم دهنده و حالت دهنده جی اف لازارتیگتونیک حجم دهنده و حالت دهنده جی اف لازارتیگ
- 7% ژل کاهنده چربی پوست سر جی اف لازارتیگژل کاهنده چربی پوست سر جی اف لازارتیگ

ژل کاهنده چربی پوست سر جی اف لازارتیگ

(0)
465,000 تومان 433,000 تومان
- 8% سُرم تقویت کننده شیر سویا جی اف لازارتیگسُرم تقویت کننده شیر سویا جی اف لازارتیگ
- 8% سُرم قوی کاهنده چربی پوست سر جی اف لازارتیگسُرم قوی کاهنده چربی پوست سر جی اف لازارتیگ

سُرم قوی کاهنده چربی سر جی اف لازارتیگ

(0)
499,000 تومان 461,000 تومان
- 8% سُرم مو حاوی شی باتر جی اف لازارتیگسُرم مو حاوی شی باتر جی اف لازارتیگ

سُرم مو حاوی شی باتر جی اف لازارتیگ

(0)
499,000 تومان 461,000 تومان
- 5% شامپو تقویت کننده شیر سویا جی اف لازارتیگشامپو تقویت کننده شیر سویا جی اف لازارتیگ
- 5% شامپو تقویت کننده موی سر جی اف لازارتیگشامپو تقویت کننده موی سر جی اف لازارتیگ